Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Παναγιώτου Νίκος
6944892530
npanagiotou@gmail.com
Αντιπρόεδρος
Ντελής Χρήστος
6972261625
xntelis@gmail.com
Γραμματέας
Μαγαλιού Ερμιόνη
6972400261
emagal@hotmail.gr
Ταμίας
Κωστόπουλος Κωνσταντίνος

6937476741
kosdkos@yahoo.gr
Μέλος
Μπατσίλα Δάφνη

6932430396
batsiladafni@gmail.com
Μέλος
Τσακνάκης Ιωάννης
6946156877
jtsaknak72@gmail.com
Μέλος
Παπαδόπουλος Δημήτριος
6978997235
tsiki@hol.gr
Μέλος
Ρεμπάπης Παναγιώτης

6972031661
rebapis@otenet.gr
Μέλος
Σωκράτους Σωκράτης
6982527096
sokratoussok@gmail.com